• Liceum powstało w 2017 roku na bazie istniejącego wówczas Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego, które od lat znajdowało sięw pierwszej dwudziestce warszawskich gimnazjów i cieszyło się ogromną popularnością wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców.

     Kadra to wysoko wykwalifi­kowani nauczyciele, posiadający tytuł naukowy doktora lub tytuł magistra
     i przygotowanie pedagogiczne, ustawicznie kształcący się w swoich dziedzinach, kontynuujący studia doktoranckiei podejmujący inne formy doskonalenia zawodowego. 

     W roku szkolnym 2020/21 w Liceum uczy się 765 uczniów w 25 oddziałach. Średnia punktów rekrutacyjnych
     z poprzedniego roku szkolnego to około 140 pkt.

     Choć za nami dopiero pierwsza matura, możemy pochwalić się tytułem „Srebrnej Szkoły” 2021, przyznawanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Ten honorowy tytuł świadczy o wysokiej jakości naszej pracy. Dzięki wynikom egzaminu maturalnego pierwsi absolwenci mogli podjąć studia na wielu renomowanych uczelniach w całej Polsce. Wciąż stawiamy sobie kolejne wyzwania, których celem jest zdobycie „Złotej tarczy”.

     Co roku uczniowie Liceum otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce
     oraz Stypendium M. St. Warszawy SAPERE AUSO. Pod okiem nauczycieli przygotowują się i biorą udział
     w olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych. Szkoła zajmuje wysokie miejsca
     w zawodach sportowych na szczeblu warszawskim. 

     Placówka jest objęta współpracą patronacką z Uczelnią Techniczno - Handlową im. Heleny Chodkowskiej
     w Warszawie. W szkole realizujemy projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+.

     Liceum wyróżnia przyjazna atmosfera oraz duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i szkolnego wolontariatu. Ponadto, uczniowie mogą zawsze liczyć na wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej na wysokim poziomie.

     Budynek szkoły jest przestronny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pracownie przedmiotowe są bardzo dobrze wyposażone, a baza sportowa to pełnowymiarowa hala gimnastyczna, mniejsza sala oraz balon. Na terenie przyszkolnym znajduje się dziedziniec oraz dwa boiska, bieżnia z zeskokiem do skoku w dal i teren zielony.

     Zapraszamy do nas!