• Rekrutacja 2021/22
     • Rekrutacja 2021/22

     • Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu rekrutacji zasadniczej, której wyniki zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021, kandydaci nieprzyjęci do szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

      Za proces rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor szkoły nie rozpatruje podań o przyjęcie.

      Aktualnie trwa etap potwierdzania woli uczęszczania do naszego liceum zgodnie z grupą rekrutacyjną, do której kandydat został zakwalifikowany.  Nie ma możliwości zmiany drugiego języka obcego.

    • Matura 2021- wyniki
     • Matura 2021- wyniki

     • Szanowni Absolwenci, Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

      z satysfakcją informujemy, że tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego są bardzo zadowalające. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do takich rezultatów:

      • język polski poziom podstawowy - 63% (powiat - 60%, województwo - 57%, kraj - 55%) wzrost w stosunku do poprzedniego roku 1,42 pkt.%
      • matematyka poziom podstawowy - 76% (powiat - 66%, województwo - 61%, kraj - 56%) wrost w stosunku do poprzedniego roku 13,45 pkt. %
      • język angielski poziom podstawowy - 94% (powiat - 86%, województwo - 78%, kraj - 75%) wzrost w stosunku do porzedniego roku 4,94 pkt. %.

      Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki z geografii na poziomie rozszerzonym (58%) poprawiliśmy o 24,91 pkt % w stosunku do ubiegłego roku. Kolejne przedmioty rozszerzone, z których uczniowie uzyskali wynik znacznie powyżej średniej kraju to historia, informatyka, język angielski, język polski i wiedza o społeczeństwie.

      Zdawalność z języka polskiego - 98,15%, z matematyki - 98,77%, z języka angielskiego - 100%.

      Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w rekrutacji na wyższe uczelnie!

     • Odbiór Świadectw dojrzałości 5 lipca 2021

     • Dnia 5 lipca 2021 zapraszamy maturzystów po odbiór Świadectw dojrzałości w następującym porządku:

      klasa 3a - godz. 9:00 - 10:30 - I piętro (pokój administracji)
      klasa 3b - godz. 11:00 - 12:30 - I piętro (pokój administracji)
      klasa 3c - godz. 13:00 - 14:30 - I piętro (pokój administracji)
      klasa 3d - godz. 9:00 - 10:30 - parter (sekretariat szkoły)
      klasa 3e - godz. 11:00 - 12:30 - parter (sekretariat szkoły).

      Absolwenci 2020 - w godz. 9:00 - 15:30 - I piętro (pokój administracji)

      Odbiór dokumentu należy poświadczyć podpisem, w związku z tym prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu :)

      Zwracamy się z prośbą o zachowanie reżimu sanitarnego - maseczka, dezynfekcja, dystans.