• Rekrutacja uzupełniająca 2022/23
     • Rekrutacja uzupełniająca 2022/23

     • WAŻNE! Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia systemu elektronicznego.

      Od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2022 do godz. 15:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły na wolne miejsca. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: kopię świadectwa ukończenia szkoły podstwowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

      Wniosek wraz z dokumentami można również przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@solipska.edu.pl

      12 sierpnia 2022 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwlifikowanych.

      Potwierdzanie woli przyjęcia odbywa się w dniach 16 - 18 sierpnia 2022 do godz. 15:00.

      Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 19 sierpnia 2022 do godz. 14:00.

     • Informacja dla tegorocznych maturzystów

     • Dnia 5 lipca 2022 zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw

      z egzaminu maturalnego do sekretariatu szkoły według następującego harmonogramu:

      klasa 3a - godz. 10:00
      klasa 3b - godz. 10:30
      klasa 3c - godz. 11:00
      klasa 3d - godz. 11:30
      klasa 3e - godz. 12:00
      klasa 3f -  godz. 12:30
      klasa 3g - godz. 13:00.

     • Egzaminy poprawkowe 2021/2022

     • Harmonogram egzaminów poprawkowych przedstawia się następująco:

      • matematyka - 29 sierpnia 2022 
       klasy III - godz. 8:00, sala 112;
       klasy II - godz. 12:30, sala 112.
      • j. polski - 30 sierpnia 2022
       klasy II - godz. 8:00, sala 112.