Zamówienia publiczne

PNS 1/2019 - paliwo gazowe

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PNS 1/2019 na:

Na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla CLIX Liceum Ogólnokształcacym
im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie.
Ogłoszono dnia: 16 października 2019r.
Oferty należy składać do dnia 28.10.2019r. do godz. 11.o0 w sekretariacie szkoły (parter).

 

SIWZ_paliwo_gazowe_CLIX_LO_10.2019

Załączniki_do_SIWZ_CLIX_LO_2_3_5_6

Wzór_umowy_paliwo_gazowe_CLIX_LO_16.10.2019.

Odpowiedzi_na_pytania_wykonawców_przetarg_CLIX_LO_1_2019_17_10

CLIX_LO_PRZETARG_1_2019_2ODPOWIEDZ_NA_PYTANIA_WYKONAWCOW_2

Informacja_o_zlozonych_ofertach_i_cenie

Informacja__o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2019_11_06

Mapa