Dokumenty

Kryteria oceniania 2019/20

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 w każdym PZO obowiązuje klauzula o brzmieniu: "Praca ucznia na odległość jest oceniania zgodnie z zasadami przewidzianymi w PZO z możliwością poprawy każdej wystawionej w tym okresie oceny".

Przedmiot plik
Biologia pzo_biologia.pdf
Chemia

pzo_chemia.pdf

Ekonomia w praktyce pzo_ekonomia.pdf
Fizyka

pzo_fiz.pdf

Geografia pzo_geografia.pdf
Historia pzo_historia.pdf
Informatyka pzo_informatyka.pdf
Język angielski pzo_j_ang.pdf
Język hiszpański pzo_j_obcy.pdf
Język niemiecki pzo_j_obcy.pdf
Język polski pzo_polski.pdf
Język rosyjski pso_j_rosyjski.pdf
Matematyka pzo_matematyka.pdf
Podstawy przedsiębiorczości pzo_podst_przed.pdf
Religia pzo_religia.pdf
Wiedza o kulturze pzo_wok.pdf
Wiedza o społeczeństwie pzo_wos.pdf
Wychowanie fizyczne rpo_wf.pdf

 

Mapa