Dyrekcja

Dyrektor - mgr Iwona Rydlewska

Wicedyrektor - mgr Beata Wilkowska

Godziny przyjęć po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 22 863 77 87

Mapa