• Profile 2021/22 

    • podstawa/rozszerzenie

     (A) matematyczno - fizyczno - informatyczny   

      

     ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1A

     PRZEDMIOT

     KL. 1

     KL. 2

     KL.3

     KL.4

     j. polski

     4

     4

     4

     4

     j. angielski

     3

     3

     3

     3

     matematyka

     3/3

     4/2

     3/3

     4/1

     fizyka

     1/1

     1/2

     2/1

     -/2

     informatyka

     1/1

     1/1

     1/2

     -/2

      

     (B) matematyczno - geograficzny - wos

      

     ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1B

     PRZEDMIOT

     KL. 1

     KL. 2

     KL.3

     KL.4

     j. polski

     4

     4

     4

     4
     j. angielski 3 3 3 3

     wos

     1/1

     1/2

     -/2

     -/1

     matematyka

     3/3

     4/1

     3/2

     4/1

     geografia

     1/2

     2/1

     1/2

     -/2

      

     (C) biologiczno - chemiczny z językiem angielskim

      

     ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1C

     PRZEDMIOT

     KL. 1

     KL. 2

     KL.3

     KL.4

     j. polski

     4

     4

     4

     4

     j. angielski

     3/2

     3/2

     3/1

     3/1

     matematyka
      

     3

     4

     3

     4

     biologia

     1/2

     2/1

     1/2

     -/2

     chemia

     1/2

     2/1

     1/2

     -/2

      

     (D) humanistyczny z rozszerzonym programem historii, j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie 

      

     ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1D

     PRZEDMIOT

     KL. 1

     KL. 2

     KL.3

     KL.4

     j. polski

     4/2

     4/2

     4/3

     4/2

     j. angielski

     3

     3

     3

     3

     historia

     2/2

     2/2

     2/2

     2/2

     wiedza o społeczeństwie

     1/2

     1/2

     -/2

     -/2
     matematyka 3 4 3 4

      

     (E) język angielski - historia - informatyka

      

     ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1E

     PRZEDMIOT

     KL. 1

     KL. 2

     KL.3

     KL.4

     j. polski

     4

     4

     4

     4

     j. angielski

     3/1

     3/1

     3/2

     3/2

     matematyka
      

     3 4 4 4

     historia

     2/2

     2/2

     2/2

     2/2

     informatyka

     1/1

     1/2

     1/1

     -/2

     historia sztuki (p. uzupełniający) 1 1 1 1