Profile 2020/21 

podstawa/rozszerzenie

(A) matematyczno–informatyczn0—fizyczny

 

ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1A

PRZEDMIOT

KL. 1

KL. 2

KL.3

KL.4

j. polski

4

4

4

4

j. angielski

3

3

3

3

matematyka

3/3

4/2

3/3

4/1

fizyka

1/1

1/2

2/1

-/2

informatyka

1/1

1/1

1/2

-/2

 

(B) matematyczno - geograficzny - wos

 

ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1B

PRZEDMIOT

KL. 1

KL. 2

KL.3

KL.4

j. polski

4

4

4

4
j. angielski 3 3 3 3

wos

1/1

1/2

-/2

-/1

matematyka

3/3

4/2

3/2

4/1

geografia

1/2

2/1

1/2

-/2

 

(C) biologiczno - chemiczny z rozszerzoną matematyką

 

ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1C

PRZEDMIOT

KL. 1

KL. 2

KL.3

KL.4

j. polski

4

4

4

4

j. angielski

3

3

3

3

matematyka
 

3/2

4/1

3/2

4/1

biologia

1/2

2/1

1/2

-/2

chemia

1/2

2/1

1/2

-/2

 

(D) humanistyczny z rozszerzonym programem historii, j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie 

 

ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1D

PRZEDMIOT

KL. 1

KL. 2

KL.3

KL.4

j. polski

4/2

4/2

4/3

4/2

j. angielski

3

3

3

3

historia

2/2

2/2

2/2

2/2

wiedza o społeczeństwie

1/2

1/2

-/2

-/2
matematyka 3 4 3 4

 

(E) biologiczno—chemiczny z rozszerzonym j. angielskim

 

ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DLA KL. 1E

PRZEDMIOT

KL. 1

KL. 2

KL.3

KL.4

j. polski

4

4

4

4

j. angielski

3/2

3/1

3/2

3/1

matematyka
 

3 4 4 4

biologia

1/1

2/1

1/2

-/2

chemia

1/1

2/1

1/2

-/2

Mapa