Rada Rodziców

 

NR KONTA RADY RODZICÓW

B.G.Ż.  S.A. w Warszawie

                                                                       76 2030 0045 1110 0000 0030 7100

 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Renata Płocharska-Tober (1a),

Za-ca przewodniczącej – Bogdan Mojzesowicz (1c),

Skarbnik - Małgorzata Masłowska (1b)

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Joanna Hajduk (1e),

Za-ca przewodniczącej – Edyta Kopiel (3f),

Członek – Ewa Młyńska (2c)

 

Adres mailowy Rady Rodziców dostępny jest w Librusie po zalogowaniu - po zaznaczeniu pola wyboru "Szkolna Rada Rodziców".

Telefon do sekretariatu szkoły w sprawach związanych z Radą Rodziców: 22 863 77 87

REGULAMIN_RADY_RODZICOW_CLIX_LO_uchwalony_13.12.2017.doc

Mapa