Polityka bezpieczeństwa danych

Istotne informacje

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych ucznia i jego rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych nauczyciela

Inspektor Ochrony Danych - Jakub Biernacki, kontakt: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl . tel. 723 23 99 80

Mapa