Rekrutacja 2020/21

Drogi Kandydacie, sprawdź JAK WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK.

Pamiętaj, aby Twój wniosek był podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.

Przyjmowanie wniosków w szkole odbywa się w godz. 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku.

Skan wniosku można przesłać na adres mailowy: rekrutacja@solipska.edu.pl


 


 

 

Mapa