• Ślubowanie klas pierwszych - 24 września 2021

     • W miniony piątek odbyła się w CLIX Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego uroczystość Ślubowania klas pierwszych. 160 uczniów przyjętych do 5 oddziałów w roku szkolnym 2021/22 powtórzyło słowa roty, z której wynikało, że młodzież będzie zawsze dbała o dobre imię szkoły, sznowała oraz respektowała normy społeczne i wartości, a także dążyła do wszechstronnego rozwoju. Wstępujących w mury liceum pierwszaoklasistów serdecznie powitała uczennica klasy trzeciej, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Aleksandra Byssyngier. Następnie pani dyrektor Iwona Rydlewska pogratulowała młodzieży przyjęcia w poczet społeczności szkolnej. Życzyła nowym uczniom powodzenia oraz wielu sukcesów w obecnym i kolejnych latach nauki w CLIX Liceum Ogólnokształcącym. W uroczystości wzięli również udział wychowawcy klas, a wydarzenie poprowadził pan Jacek Rudziński.

      Jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych dobrych dni w naszym liceum!

     • Zebrania z rodzicami

     • HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

      07.09.21 (wtorek) kl. I godz. 18.00

      08.09.21 (środa) kl. II A, B, C, D E godz. 18.00
      oraz kl. II F i III AP, BP, CP, DP godz. 19.00


      09.09.21 (czwartek) kl. III EP, FP, GP oraz III A, B godz. 18.00
      09.09.21 czwartek kl. III C, D, E, F, G godz. 19.00

      ZEBRANIA ODBYWAJĄ SIĘ STACJONARNIE W BUDYNKU SZKOŁY.
      ZAPRASZAMY!!!

    • Zajęcia integracyjne i wychowawcze
     • Zajęcia integracyjne i wychowawcze

     • Uprzejmie informujemy, że 2 i 3 września 2021 uczniowie wszystkich klas mają zajęcia integracyjne i wychowawcze.
      Młodzież podzielona jest na dwie grupy:
      I - klasy pierwsze i drugie godz. 8.00-11.30,
      II - klasy trzecie po SP i GIM godz. 9.50-13.40.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     • Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22, które odbędzie się 1 września 2021 r. w następującym porządku:

      klasy 1 i 2 - godz. 9:00

      klasy 3 po SP - godz. 9:30

      klasy 3 po GIM - godz. 10:00

      Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

      TUTAJ SPRAWDŹ NUMER SALI

      Listy klas pierwszych oraz nr sal zostaną podane w dniu 30.08.2021, po godz. 14:00 przy wejściu do szkoły.

      Uczniowie klas pierwszych piszą 1 września 2021 test poziomujący z j. angielskiego, prosimy o przyniesienie własnych przyborów do pisania.

      Uprzejmie przypominamy, że w szkole obowiązuje reżim sanitarny: maseczka, dezynfekcja oraz zachowanie dystansu (jeśli jest to możliwe).

      Msza św. w Kościele pw. Św. Rodziny o godz. 8:00.

    • Matura poprawkowa 2021
     • Matura poprawkowa 2021

     • Matura poprawkowa - 24 sierpnia (wt.) - godz. 9:00.

      Uczniów, którzy do 12 lipca 2021 złożyli deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu poprawkowego, zapraszamy na ok. 20 - 25 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Przypominamy, aby zabrać ze sobą:

      dowód tożsamości
      czarny długopis
      maseczkę ochronną

      Można mieć na sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (trzymamy na podłodze przy nodze stołu).

    • Rekrutacja uzupełniająca 2021/22
     • Rekrutacja uzupełniająca 2021/22

     • Informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy chcieliby podjąć naukę w klasie pierwszej naszego liceum powinni wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

      W dniach 3 - 5 sierpnia 2021 należy złożyć wniosek (tzn. wypełnić formularz w systemie elektronicznym Vulcan, podpisać, przynieść wydruk do szkoły lub przesłać skan na adres rekrutacja@solipska.edu.pl)

      16 sierpnia 2021 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikownych do przyjęcia.

      W dniach 17 - 20 sierpnia 2021 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszym liceum poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      23 sierpnia 2021 o godz. 12:00 nastąpi publikacja list uczniów przyjętych.

      Życzymu powodzenia!

    • Rekrutacja 2021/22
     • Rekrutacja 2021/22

     • Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu rekrutacji zasadniczej, której wyniki zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021, kandydaci nieprzyjęci do szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

      Za proces rekrutacji odpowiada Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor szkoły nie rozpatruje podań o przyjęcie.

      Aktualnie trwa etap potwierdzania woli uczęszczania do naszego liceum zgodnie z grupą rekrutacyjną, do której kandydat został zakwalifikowany.  Nie ma możliwości zmiany drugiego języka obcego.

    • Matura 2021- wyniki
     • Matura 2021- wyniki

     • Szanowni Absolwenci, Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

      z satysfakcją informujemy, że tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego są bardzo zadowalające. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do takich rezultatów:

      • język polski poziom podstawowy - 63% (powiat - 60%, województwo - 57%, kraj - 55%) wzrost w stosunku do poprzedniego roku 1,42 pkt.%
      • matematyka poziom podstawowy - 76% (powiat - 66%, województwo - 61%, kraj - 56%) wrost w stosunku do poprzedniego roku 13,45 pkt. %
      • język angielski poziom podstawowy - 94% (powiat - 86%, województwo - 78%, kraj - 75%) wzrost w stosunku do porzedniego roku 4,94 pkt. %.

      Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki z geografii na poziomie rozszerzonym (58%) poprawiliśmy o 24,91 pkt % w stosunku do ubiegłego roku. Kolejne przedmioty rozszerzone, z których uczniowie uzyskali wynik znacznie powyżej średniej kraju to historia, informatyka, język angielski, język polski i wiedza o społeczeństwie.

      Zdawalność z języka polskiego - 98,15%, z matematyki - 98,77%, z języka angielskiego - 100%.

      Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w rekrutacji na wyższe uczelnie!

     • Odbiór Świadectw dojrzałości 5 lipca 2021

     • Dnia 5 lipca 2021 zapraszamy maturzystów po odbiór Świadectw dojrzałości w następującym porządku:

      klasa 3a - godz. 9:00 - 10:30 - I piętro (pokój administracji)
      klasa 3b - godz. 11:00 - 12:30 - I piętro (pokój administracji)
      klasa 3c - godz. 13:00 - 14:30 - I piętro (pokój administracji)
      klasa 3d - godz. 9:00 - 10:30 - parter (sekretariat szkoły)
      klasa 3e - godz. 11:00 - 12:30 - parter (sekretariat szkoły).

      Absolwenci 2020 - w godz. 9:00 - 15:30 - I piętro (pokój administracji)

      Odbiór dokumentu należy poświadczyć podpisem, w związku z tym prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu :)

      Zwracamy się z prośbą o zachowanie reżimu sanitarnego - maseczka, dezynfekcja, dystans.

    • Zakończenie roku szkolnego 2020/21
     • Zakończenie roku szkolnego 2020/21

     • Uprzejmie informujemy, że w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 25 czerwca 2021 wychowawcy spotykają się z uczniami w przypisanych salach.
      Klasy I o godz. 9:00,
      klasy II po SP o godz. 9:30,
      klasy II po GIM o godz. 10:00.
      Prosimy o zachownie reżimu sanitarnego: dystans, dezynfekcję rąk, maseczkę.
      Nie ma wspólnej uroczystości dla całego rocznika.

      Msza św. o godz. 8:00 w kościele pw. Świętej Rodziny.

    • Dyżury specjalistów dla rodziców
     • Dyżury specjalistów dla rodziców

     • Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dyżur psychologa i pedagoga dla rodziców potrzebujących wsparcia, rozmowy lub innej formy pomocy.

      Terminy: 25.05.21  (wtorek) w godz. 16:00 - 18:00 psycholog
                     02.06.21 (środa) w godz. 16:00 - 18:00 pedagog

      Na spotkanie należy zapisać się dzwoniąc pod numer 22 863 77 87.

     • Komunikat - przypadki wścieklizny

     • Kolejne przypadki wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego

      Plakat z informacją

      13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadek ten stwierdzono powiecie otwockim - w miejscowości Zabieżki/Augustówka, gm. Kołbiel. W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej.

      Na terenie Mazowsza pojawia się coraz więcej przypadków wścieklizny u lisów. Przypominam, że to bardzo groźna i prawie zawsze śmiertelna choroba. Dlatego apeluję o szczególną ostrożność, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz o przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną. Proszę również pamiętać o bezpieczeństwie naszych zwierząt; szczepienie psów jest obowiązkowe, ale zaleca się szczepić również koty - powiedział Wojewoda Mazowiecki.

      Przypadki wystąpienia wścieklizny w województwie mazowieckim

      Pierwszy przypadek wścieklizny został potwierdzony u lisa 15 stycznia br. w miejscowości Izabela (gm. Wiązowna, pow. otwocki). 29 stycznia br. został potwierdzony drugi przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Kołbiel (gm. Kołbiel, pow. otwocki). 12 lutego br. potwierdzono trzeci przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Zakręt (gm. Wiązowna, pow. otwocki). 19 marca br. potwierdzono czwarty przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Dębe Wielkie (gmina Dębe Wielkie, pow. miński). 26 marca br. wykryto piąty i szósty przypadek wścieklizny u lisa – w miejscowości Malcanów (gm. Wiązowna, pow. otwocki) oraz u lisa w miejscowości Zabieżki (gm. Celestynów, pow. otwocki). 13 kwietnia br. wykryto siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty przypadek wścieklizny u lisa w powiecie otwockim,  w miejscowościach: Ponurzyca, Sufczyn, Malcanów i Lasek. 13 kwietnia br. wykryto również jedenasty przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Wola Władysławowska (gm. Garwolin, powiat garwoliński).

      23 kwietnia br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informował o wykryciu dwunastego, trzynastego i czternastego przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadki te stwierdzono na terenie powiatów: garwolińskiego – w miejscowości Wola Starogrodzka, gm. Parysów oraz otwockiego – w miejscowości Rudnik, gm. Osieck i w miejscowości Gadka, gm. Kołbiel.

      4 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu piętnastego, szesnastego i siedemnastego przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadki te stwierdzono na terenie powiatów: otwockiego – w miejscowości Mlądz, gm. Otwock (15. przypadek) i garwolińskiego – w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin (16. i 17. przypadek).

      Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

      27 kwietnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenie-wojewody-mazowieckiego-w-sprawie-zwalczania-wscieklizny-zwierzat-na-terenie-powiatu-otwockiego-minskiego-garwolinskiego-i-miasta-stolecznego-warszawy

      Akcja szczepienia lisów (14 - 21 maja)

      W związku z występowaniem wścieklizny na Mazowszu ponownie zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Szczepienie lisów odbędzie się: w następujących powiatach: powiat białobrzeski, powiat garwoliński, powiat grójecki, powiat kozienicki, powiat miński, powiat nowodworski, powiat legionowski, powiat otwocki, powiat piaseczyński, powiat pruszkowski, powiat grodziski, powiat pułtuski, m. st. Warszawa, powiat wołomiński, powiat warszawski zachodni, powiat wyszkowski.

      Akcja Zaszczep pupila, to tylko chwila

      Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie już na początku grudnia 2020 r. propagował akcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii „Zaszczep pupila, to tylko chwila”, promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

      Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

      Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/7-glowna/80-zaszczep-pupila-to-tylko-chwila

       

       

      Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckieg